Đi Du Thuyền Tới Bahamas (Tập 5)

32,735
Views

Bahamas là nơi mà tôi thích đến nhất... tuy tôi đã từng tới đây 2 lần rồi... nhưng thưa các đồng minh, mỗi lần tôi mệt mỏi ,hoặc bị stress trong cuôc sống.. thì tôi chỉ cần nghĩ v ...

Content from : Youtube